Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Malerværktøj
Malerfaget går mere end 2.000 år tilbage, og håndværket opstod især i forbindelse udsmykninger af kirker, hvor kalkmalerier var en vigtig opgave for maleren. På den tid skelnedes ikke på samme måde som i dag mellem kunstmalere og dekorationsmalere. Sidenhen er håndværkermalerens opgaver blevet meget forskellige, og når det gælder udsmykning og dekoration, bruges der specialværktøj. Malerens vigtigste værktøj er penslen, der oprindeligt blot var en tot hår bundet om en træpind, som maleren selv fremstillede. Da metalhylstret og dermed den flade pensel blev opfundet i 1700-tallet, blev penselfremstillingen efterhånden sat i den masseproduktion, som vi kender i dag. Malerfagets vellykkede resultater er i høj grad forbundet med de traditionelle værktøjer og malerens håndelag.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker