Projekter
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Stråtækning
Tækkearbejde med tagrør, strå, ålegræs og halm er uden tvivl et af de ældste håndværk, og materialerne er samtidigt blandt de ældste og mest bæredygtige byggematerialer. I vores del af verden har de været de mest anvendte tagmaterialer fra bondestenalderen og langt frem i 1800-tallet. På grund af brandfaren blev stråtage herefter fravalgt i de større byerne og der blev senere stillet krav i bygningsreglementet til beliggenheden i forhold til andre bygninger. I dag er der kommet styr på brandsikringen, og der findes mere end 42.000 stråtækte huse i Danmark. Set fra et klimaperspektiv er påvirkningerne ved at bruge strå de samme som for træ, dvs. at der ved at bygge stråtage fremfor for hårde tage, spares store mængder af produktionsenergi. Tagrør omsætter CO2 til ilt under væksten og har dermed en positiv effekt på CO2-regnskabet, ligesom nedbrudte stråtage kan komposteres og dermed formuldes – medmindre de afbrændes og omdannes til energi.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk