Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Den Blå Kirke
Den Blå Kirke i Sisimiut er en af de ældste kirkebygninger i Grønland. Kirken blev opført i træ i 1775, sejlet dertil som et byggesæt fra Danmark. I 1926 blev kirkehandlingen flyttet til en ny og større kirke, og bygningen fungerede herefter som folkeskole og senere teknisk skole. I 2016 er bygningen restaureret med respekt for den oprindelige indretning og de originale materialer, der er bevaret i videst muligt omfang. Restaureringsarbejdet er gennemført med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Efter den seneste restaurering kan bygningen nu indgå som en del af det lokale bymuseum. Filmen om den Blå Kirke er den første i rækken af dokumenterede byggeprojekter på byggefilm.dk, hvor traditionelle bygningshåndværk og klassiske byggematerialer er blevet anvendt.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker