Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Smedeværktøj
Smedehåndværket viser sig især i de funktionelle og dekorative detaljer i og omkring de klassiske ejendomme og har ofte lang holdbarhed. Smeden dukker op som håndværker allerede omkring år 900, og omdrejningspunktet er essen, værktøjerne primært hammer, ambolt og tænger, mens ’uniformen’ et læderforklæde som beskyttelse mod varme og gløder fra essen. Smedearbejdet er i dag typisk genskabelse af gamle detaljer eller monteringsarbejde som fx opsætning af trapper og altaner. Filmen viser både traditionelle og moderne smedeopgaver og -værktøjer og afslutter på fagskolen, hvor smedelærlinge udfører en opgave med produktion af en brændespand.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker