Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Stukkatørværktøj
Stuk og ornamenter er udsmykning og pynt på vores bygninger, og en betegnelse for alt det, der stikker ud fra en facade, eller fra loft og vægge inden i bygningen. Tilbage i 1600-tallet kom der stukkatør til Danmark fra Italien, Østrig og Tyskland, og de havde deres eget værktøj med. Faget krævede kunstneriske evner og et godt håndelag for at kunne udføre de krævende udsmykninger, som kun kirke, konge og adel havde råd til. Det blev grundlaget for den del af danske håndværkerstand, som fik betegnelsen ”gipsere og stukkatører”. Mens forme og forskallinger er undergået udvikling gennem tiden, er der ikke sket den store udvikling i stukkatørens håndværktøjer, og som dermed historisk er forblevet relativt uforandrede.

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker