Skip to main content

Beton

Beton opstod som byggemateriale, da grækerne og romerne opdagede, at brændt kalk blandet med vulkansk aske blev til et hydraulisk bindemiddel – et pulver, som hærder ved blanding med vand, og som herefter er bestandig overfor vand. Romerne anvendte eksempelvis bindemidlet blandet med knuste teglsten til Pantheons kuppel i Rom i år 126. Nutidens beton bygger på en teknologi fra starten første halvdel af 1800-tallet, og består af sand og sten der er limet sammen med cementpasta – primært cement og vand, og ofte tilsat flyveaske, mikrosilica, kalkfiller o.a. Desuden indeholder beton luft, og der kan tilsættes forskellige pigmenter for en farvet overflade, samt armeringsjern for øget trækstyrke.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.