Skip to main content

Kalkmørtel

Mørtel kan i Danmark føres tilbage til Middelalderen, hvor den langsomt afløste ler til opmuring og pudsning. Mørtel består af en blanding af bindemiddel, tilslagsmateriale og vand, der alt sammen findes i den danske undergrund. Både kalk som bindemiddel og grus eller sand som tilslagsmateriale har vi rigeligt af mange år ud i fremtiden. Brændes kalk ved ca. 840-900 grader uddrives kuldioxiden fra kalkstenen, og der dannes såkaldt brændt kalk. Ved at tilføre vand til den brændte kalk, får man læsket kalk, der blandes med grus fra en grusgrav eller sand fra havbunden. Det er denne blanding, der bliver til kalkmørtel. Forskellige blandingsforhold, herunder iblanding af cement, giver mørtler med forskellige styrker og elasticitet. Denne byggefilm handler kun om kalkmørtel, der bl.a. har den egenskab, at mursten eller tagsten af tegl, opmuret eller understrøget med ren kalkmørtel, typisk kan rengøres og genanvendes.

Kalkmørtel, hvis rette betegnelse er ”luftkalkmørtel” fordi den hærdner med luftens ilt, kan i Danmark føres tilbage til Middelalderen, hvor den langsomt afløste ler til opmuring og pudsning. Luftkalkmørtel består af en blanding af bindemiddel, tilslagsmateriale og vand, der alt sammen findes i den danske undergrund. Forskellige blandingsforhold giver mørtlen forskellige styrker og elasticitet. Både kalk som bindemiddel og grus eller sand som tilslagsmaterialet har vi rigeligt af mange år ud i fremtiden.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.