Projekter
Værktøjer
Materialer
Bygningsdel
Håndværk
Blikkenslagerværktøj
Håndværktøjer er skabt til at supplere og forfine håndens arbejde, og værktøjer til at udføre blikkenslagerarbejdet har eksisteret i flere århundreder. Fra fagets start lavede den lokale smed eller blikkenslageren selv værktøjerne. Fagbetegnelsen blikkenslager er kendt fra 1600-tallet, og er en udløber af smedefaget. Dengang blev det kaldt pladeslåer, og en pladeslåer lavede lygter og kander. Senere blev det til beklædninger af tage og kviste, og derefter kom tagrender, drueknæ og nedløbsrør ind i faget. Værktøjerne er gennem tiden blevet tilpasset opgaverne og materialerne, hvor der typisk arbejdes med plademetaller som zink og kobber, men der findes også værktøjer til tagbeklædning med for eksempel naturskifer. I denne I denne film præsenteres blikkenslagerfagets mest anvendt håndværktøjer.
De nyeste film

Projektledelse : Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Research og tilrettelæggelse : Niels Brondbjerg, Teknik og
Salg Aps. og Anders Dylov, Chroma Film ApS.

Filmproduktion: Chroma Film ApS

Musik : Finn Markwardt

Design : Anders Skovgaard-Petersen, bagmanden.dk

Webprogrammering : CGI A/S og ProActive A/S

Faglige filmemner udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

Webside og film er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Kontakt:
kontakt@byggefilm.dk

Besøg også Indeklimafilm.dk, hvor du finder visuelle fortællinger om indeklimaproblematikker