Skip to main content

Tangtage

Tangtagene på Læsø er unikke. I 1800-tallet fandtes der over 300 huse med tangtag, men i dag er der kun ca. tyve tilbage. I 2008 blev der igangsat et projekt, der over en årrække skal sikre udskiftning af de sidste tage for at bevare bygningskulturen i mange år frem. Egentlig er det ålegræs og ikke tang, man bruger til taget. Ålegræsset gror på havbunden langs alle vores kyster med undtagelse af den jyske vestkyst. Ålegræsset kan ikke brænde på grund af det store saltindhold i planten. Med tiden kan tangen nedbrydes ligesom andre organiske materialer, og tangtaget skal naturligvis fornyes. Erfaringerne viser, at tangtage kan holde mellem 150-250 år. Denne film viser tængning af et tangtag med de originale teknikker.

Tangtage i Danmark er unikke og findes kun på Læsø. I 1800-tallet havde mere end 300 huse tangtag, men i dag er der kun omkring 30 af disse karakteristiske tage tilbage. Tangtagene betragtes som vigtigt kulturarv, og det er baggrunden for en stor bevaringsindsats, der startede i 2008. Indsatsen skal sikre, at de sidste huse får fornyet tagene efter de oprindelige teknikker, så de kan holde de næste 150-250 år. Indsatsen blev i 2012 belønnet med Europa Nostra-Prisen som en anerkendelse for redningsplanen.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.