Skip to main content

Blyindfattede ruder (vinduer)

Blyindfattede ruder er historisk pynt, som forgår med tiden. I filmen vises, hvordan blyindfatning af et rudeparti i et vindue udskiftes. Det indbefatter nummerering, udtagning og genisætning af glas i ny indfatning efter at vinduesrammen er blevet renoveret. Filmen viser ikke hvordan profilerne til blyindfatning tildannes. I dag kan profilerne købes som almindelig handelsvare. Førhen blev blyprofilerne trukket / profileret på stedet. Bly kræver særlig opmærksomhed, når man arbejder med det. Glarmesterlauget og glasindustrien har arbejdsanvisninger (APV-anvisninger) til brug ved arbejde med bly. På værkstedet skal der bære udsugningsanlæg, og medarbejderne skal bruge personlige værnemidler samt møde til sundhedstjek med jævne mellemrum.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.