Skip to main content

Murede stik

Et muret stik er en konstruktion, der bærer murværket over en åbning. Når det skal renoveres, skal man se den som en del af helheden af facaden. Konstruktionen med murede stik er mere sårbar overfor sætninger end den øvrige del af væggen og går derfor oftere i stykker. Derfor må de ofte repareres selvstændigt, men de skal stadig genskabes og indgå som en del det eksisterende facadeudtryk, så det arkitekturen bevares.

Filmen viser helt ned i mindste detalje, hvordan et ødelagt, muret stik udskiftes.

I filmen ’ Murede stik’ viser vi løsningen med reparation af et muret stik over et vindue. Det er vigtigt at sikre sig, om murværket skal understøttes, inden det murede stik skal skiftes. 

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.