Skip to main content

Energiforbedring af trævinduer

Der findes en række gode forsats- eller koblede løsninger -- med eller uden ramme om de ekstra lag glas. Flere af disse løsninger har mindst lige så stor effekt i form af energibesparelse og tæthed, som nye vinduer. Så hvis det oprindelige vindue er intakt eller kan istandsættes, vil en supplerende indvendig løsning med nye rammer og glas i de fleste tilfælde være den bedste løsning. 

Godt snedker- og glarmesterhåndværk kan desuden sikre, at løsningerne bliver smukke og funktionelle. Find mere information om emnet i spalten til højre efter filmen.

Gamle trævinduer er oprindeligt med enkelt lag glas og ofte utætte i samlingen mellem karm og ramme. Med nutidens krav til lavere energiforbrug til opvarmning og bokomfort uden trækgener er det nødvendigt at finde løsninger, som dels kan opfylde disse krav, dels sikre at oprindelige trævinduer bevares af hensyn til bygningernes udseende og karakter. 

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.