Skip to main content

Reparation af bindingsværk

Bindingsværk er en bygningskonstruktion, der har været anvendt i flere hundrede år. Bindingsværk findes både i byerne og på landet i hele Danmark. Bindingsværk i facader og i bunden af indvendige vægge i gamle huse er udsat for fugt og vil ofte blive nedbrugt. Når det sker, kan nedbrudte dele udskiftes, helt eller delvist.

Ved renovering er det vigtigt, at rådgiveren og håndværkeren kender metoderne, og behersker de håndværksmæssige teknikker med udskiftning og reparation i træ- og murværket.

Filmen viser systematisk reparationsarbejde på nedbrudt bindingsværk.

I filmen ’Reparation af bindingsværk’ vises en udskiftning af en fodrem i et bindingsværkshus, inkl. de dele af bindingsværket, som for eksempel stolpefødder, som støder til fodremmen. Fodremmen er udsat for fugt fra fundamentet, der ofte består af syldsten, eller fra regnvand - direkte eller fra terrænet. Filmen lægger vægt på, at der anvendes originale materialer og samlinger, mens udførelsen sker ved hjælp af moderne værktøjer. 

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.