Skip to main content

Udskiftning af skotrender

Skotrenden er det sted, hvor tagfladerne løber sammen. Skotrenden er sårbar over for vind og vejr, og dét kræver en stor nøjagtighed i udførelsen ved renovering af taget. Opbygningen af skotrenden involverer flere håndværksfag og kræver et godt samarbejde mellem de enkelte håndværkere. Skotrenden er stedet, hvor der oftest sker utætheder i taget. Et andet problem er, at materialerne i og omkring skotrenden ofte har forskellig levetid.

Filmen viser, hvordan man skifter taget på en konkret etageejendom, og hvilke faglige og samarbejdsmæssige udfordringer håndværkerne møder ved korrekt renovering af skotrender.

I filmen ’Skotrender’ vises udskiftning af en skotrende mellem to tagflader, der beklædes med vingetegl og med fast undertag. Det konstruktionsmæssige underlag for skotrender er nogenlunde ens og uafhængig af, hvilken tagbelægning, der anvendes. Derimod veksler selve beklædningen af skotrenden, især de ’vinger’ eller inddækninger, der støder op mod den øvrige tagbeklædning. Der kan også være tagløsninger, hvor tagdæk-ningen lægges uden undertag eller med en banevare som undertag. 

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.