Skip to main content

Skifersten

Naturskifer har været kendt som byggemateriale i mindst 2.600 år. I Mellem- og Nordeuropa begyndte man at bruge skifersten som tagmateriale fra 1500-tallet, men i Danmark blev det først udbredt i 1800-tallet. Det hang sammen med at industribyerne, og dermed også antallet af større bygninger, voksede. Filmen viser processen fra udvinding af skifer fra åbent brud og underjordisk mine til fremstillingen af de færdige skifersten, der i dag bruges til både tage og facader. Den færdigsorterede naturskifer er et meget holdbart materiale med en levetid på mindst 100 år, fremstillingsprocessen er enkel og skifer skader ikke naturmiljøet, når den er udtjent og må bortskaffes.

Naturskifer er beskrevet allerede for 2.600 år siden. Romerne opdagede skiferens holdbarhed og brugte den til gadebelægning. I Mellem- og Nordeuropa begyndte man at bruge skifersten som tagmateriale fra 1500-tallet, men i Danmark blev det især udbredt i takt med at industribyerne og dermed også antallet af større bygninger voksede. Særligt boligejendomme i de københavnske brokvarterer, men også fabrikker og administrationsbyg-ninger, fik tagdækning af skifer, særligt når de havde lav taghældning, der gjorde den alternative tegl uegnet.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.