Skip to main content

Trælister og profiler

Træ er et af verdens ældste byggematerialer - både som konstruktionstømmer og anvendt til finere bygningsdetaljer. I Norden, hvor hovedparten af træet i danske bygninger stammer fra, er rødgran og fyr de mest udbredte arter, men birk, lærk, bøg og eg forekommer også som bygningstræ. Fyrretræ er den træsort, der oftest anvendes til profilerende lister, paneler, gulvbrædder og -planker, døre, vinduer osv., da fyr er let at bearbejde og forme både maskinelt og med håndværktøj. Filmen viser fremstilling af profilerede paneler efter begge metoder. I takt med at fremstillingen af byggekomponenter er blevet mere industriel, er der sket en udjævning af disciplinerne mellem tømrer- og snedkerfagene.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.