Skip to main content

PH-ejendommen renoveres

PH var uddannet arkitekt. Han tegnede mange huse, men kun én etageejendom – nemlig Andelsboligforeningen Sankt Kjeldsgade, kaldet ASK. PH tegnede ASK i 1923, og ejendommen stod færdig i 1925. Med tiden blev tag og gårdfacaden nedslidt, og et stort renoveringsarbejde, med respekt for den oprindelige arkitektur, blev sat i gang i 2018. I denne film følger vi renoveringsarbejdet fra start til slut i årene 2018 til 2020. Filmen er bygget op i afsnit, som hver starter og slutter med én sekvens fra projektet, fx udskiftning af fuger eller vinduer. Historien om ASK fortæller om PH’s mange og forskellige kompetencer, men også at han var en vigtig brik indenfor dansk arkitektur og design. Dermed er hans arbejde blevet del af vores fælles kulturarv.

Se også INDEKLIMA

Indeklimafilm.dk er en seriøs, professionel og non-profit filmkanal, der har som formål gennem filmmediet at formidle forskningsbaseret, kendt viden om indeklimaets betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet. 

PROJEKT er udviklet af:
PROJEKTLEDELSE / Graves Simonsen, Bygherreforeningen
RESERCH & TILRETTELÆGGELSE /Niels Brondbjerg, Teknik og Salg ApS, Anders Dylov, Chroma Film ApS
FILMPRODUKTION / Chroma Film ApS
MUSIK / Finn Markwardt
WEBSITE / MPIXEL design studio

FAGLIGE FILMEMNER er udvalgt af bl.a.:
Arne Høj, Søren Lundqvist, Nicolai Hyllestad, Gert Bech-Nielsen, Mogens Victor Andersen, Eske Møller, Søren Meyer, Jens Østergaard, Niels Erik Jensen, Søren Bøgh, Anne Lindegaard, Birte Skov

WEBSITE & FILM er udgivet med økonomisk støtte fra:
Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet, Boligfonden Kuben.

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.